۲۵ هزار تومان برای خریدهای بیشتر از ۱۰۰ هزار تومان – ویژه اولین خرید

شرایط استفاده از کد تخفیف:
هر کاربر تنها یکبار امکان استفاده از یکی از کدهای تخفیف را دارد.
کد تخفیف خود را در مرحله اطلاعات سفارش در قسمت “کد تخفیف” وارد و ثبت نمایید.
برای اقلام شگفت انگیز قابل استفاده نیست.
۲۵ هزار تومان